Rozfirst, Rosuvastatin
 • Rozfirst, Rosuvastatin
 • ็‘ž่ˆ’ไผไป–ๆฑ€ ็‰‡

Buy Rapamycin, Afinitor, Sirolimus, Everolimus, Tacrolimus, Metformin, Glutathione Injection

My Cart:

0 item(s) - $0.00
You have no items in your shopping cart.

0

All product prices are in US dollars.

Rozfirst, Rosuvastatin

US Brand Name Rozfirst
Generic Name Rosuvastatin
Other Brand Name Rozfirst
Packing 10
Manufacturer Sinsan Pharma
Form Tablet
Strength 5mg, 10mg, 20mg
Country India

 • 10 tab 5 mg $5.00
 • 10 tab 10 mg $9.88
 • 10 tab 20 mg $17.01
Available online
More Views
 • Rozfirst, Rosuvastatin 10mg composition
 • Rozfirst, Rosuvastatin 10mg manufacturer
 • Rozfirst, Rosuvastatin 20mg box and tablets
 • Rozfirst, Rosuvastatin 20mg composition
 • Rozfirst, Rosuvastatin 20mg manufacturer

Similar Product

 • Rosuvastatin

  Rosuvastatin

  Generic Name:Rosuvastatin, Rosuvastatin
  Form:Tablet
  Strength:5mg, 10mg, 20mg, 40mg
  $23.70-$87.00
 • Crestor

  Crestor

  Generic Name:Rosuvastatin
  Form:Tablet
  Strength:10mg, 20mg
  $15.70-$83.70
 • Rosave D, Rosuvastatin/ Vitamin D3

  Rosave D, Rosuvastatin/ Vitamin D3

  Generic Name:Rosuvastatin/ Vitamin D3
  Form:Tablet
  Strength:Rosuvastatin 5mg/ Vitamin D3 1000IU, Rosuvastatin 10mg/ Vitamin D3 1000IU, Rosuvastatin 20mg/ Vitamin D3 1000IU
  $10.10-$21.06
 • Jubira, Rosuvastatin

  Jubira, Rosuvastatin

  Generic Name: Rosuvastatin
  Form: Tablets
  Strength: 5mg, 10mg, 20mg, 40mg
  $8.20-$30.30
 • Jubira F, Fenofibrate/ Rosuvastatin

  Jubira F, Fenofibrate/ Rosuvastatin

  Generic Name:Fenofibrate/ Rosuvastatin
  Form:Tablets
  Strength:Fenofibrate 160mg/ Rosuvastatin 5mg, Fenofibrate 160mg/ Rosuvastatin 10mg
  $8.50-$11.70
 • Jubira Plus, Rosuvastatin/ Aspirin

  Jubira Plus, Rosuvastatin/ Aspirin

  Generic Name: Rosuvastatin/ Aspirin
  Form: Tablets
  Strength: Rosuvastatin 10mg/ Aspirin 75mg
  $11.70
< >

1 1 1 1 1 1

Details

Rosuvastatin

Uses

Rozfirst is used in the treatment of increased triglycerides levels in blood and increased cholesterol levels in blood.

How it Works

Rozfirst is known as a statin or HMG-CoA reductase inhibitor. Rozfirst regulates the amount of cholesterol and other lipids made by the body. Rozfirst works by blocking the action of a the enzyme called HMG-CoA reductase which the body needs to make cholesterol. This lowers the level of cholesterol and directly lowers the risk of heart and blood vessel disease.

Common Side effects

Patients who take Rozfirst may suffer from such side effects;

Musculoskeletal pain,
Dyspepsia,
Nasopharyngitis,
Increased liver enzymes,
Increased creatine phosphokinase (CPK) level in blood,
Diarrhoea,
Flatulence,
Constipation,
Allergic reaction,
Headache,
Nausea,
Joint swelling,
Increased glucose level in blood