B-Stil, Betahistine
  • B-Stil, Betahistine
  • ๅ€ไป–ๅธๆฑ€ ็‰‡

Buy Rapamycin, Afinitor, Sirolimus, Everolimus, Tacrolimus, Metformin, Glutathione Injection

My Cart:

0 item(s) - $0.00
You have no items in your shopping cart.

0

All product prices are in US dollars.

B-Stil, Betahistine

US Brand Name B-Stil
Generic Name Betahistine
Other Brand Name B-Stil
Packing 10
Manufacturer Abbott
Form Tablet
Strength 8mg, 16mg, 24mg
Country India

  • 10 tab 8 mg $6.90
  • 10 tab 16 mg $9.69
  • 10 tab 24 mg $13.28
Available online
More Views
  • B-Stil, Betahistine 16mg tablets
  • B-Stil, Betahistine 16mg box and tablets

Similar Product

< >

1 1 1 1 1 1

Details

Betahistine

Uses

B-Stil is used for the treatment of meniere's disease. B-Stil helps to prevent nausea, vertigo, hearing loss and tinnitus caused by this disease

How it Works

B-Stil works by increasing the blood flow around the inner ear. This then reduces the amount of fluid in the inner ear and reduces the pressure of this excess fluid and prevents symptoms from developing.

Common Side effects

Some of the potential side effects of B-Stil can include the symptoms below;

Headache,
Nausea,
Dyspepsia.