Zurig, Febuxostat
 • Zurig, Febuxostat
 • ้žๅธƒ็ดขๅฆ ็‰‡

Buy Rapamycin, Afinitor, Sirolimus, Everolimus, Tacrolimus, Metformin, Glutathione Injection

My Cart:

0 item(s) - $0.00
You have no items in your shopping cart.

0

All product prices are in US dollars.

Zurig, Febuxostat

2 customer reviews.
Zurig is an xanthine oxidase inhibitor. Zurig is used for the treatment of gout. Zurig decreases the blood uric acid which is the main reason for gout.
US Brand Name Generic Uloric
Generic Name Febuxostat
Other Brand Name Zurig
Packing 7, 30
Manufacturer Zydus Cadila
Form Tablet
Strength 40mg, 80mg
Country India

 • 30 tabs 40mg $9.60
 • 30 tabs 80mg $16.50
Available online
More Views
 • Zurig, Febuxostat Information Sheet 4
 • Zurig, Febuxostat Box
 • Zurig, Febuxostat Box Information
 • Zurig, Febuxostat Tablet
 • Zurig, Febuxostat Packaging
 • Zurig, Febuxostat
 • Zurig, Febuxostat Box
 • Zurig, Febuxostat Composition
 • Zurig, Febuxostat Tablet
 • Zurig, Febuxostat Packaging
 • Zurig 40, Febuxostat, 30 tablets, bottle front view
 • Zurig 40, Febuxostat, bottle back view, contents of each tablet, storage and dosage instructions, warning label, mfd, exp., dates
 • Zurig, Febuxostat 40mg ( Zurig - Zydus )
 • Zurig 80, Febuxostat, content of each tablet, storage and dosage instructions, warning label, mfd. exp. date

Customers also bought

 • Amlodipine

  Amlodipine

  Generic Name:Amlodipine besylate
  Form:Tablet
  Strength:2.5mg, 5mg, 10mg
  $5.90-$37.00
 • Fenofibrate

  Fenofibrate

  Generic Name:Fenofibrate
  Form:Tablet, Capsule
  Strength:145 mg, 160 mg, 200 mg
  $22.35-$44.50
 • Hydrochlorothiazide

  Hydrochlorothiazide

  Generic Name:Hydrochlorothiazide
  Form:Tablet
  Strength:12.5 mg, 25 mg
  $9.00-$15.00
 • Ezetimibe

  Ezetimibe

  Generic Name:Ezetimibe
  Form:Tablet
  Strength:10mg
  $20.70
 • Cotareg (Co-Diovan)

  Cotareg (Co-Diovan)

  Generic Name:Valsartan/ Hydrochlorothiazide
  Form:Tablet
  Strength:Valsartan 160mg/ Hydrochlorothiazide 25mg, Valsartan 160mg/ Hydrochlorothiazide 12.5mg, Valsartan 80mg/ Hydrochlorothiazide 12.5mg
  $23.24-$27.72
 • Lamisil

  Lamisil

  Generic Name:Terbinafine
  Form:Tablet
  Strength:250mg
  $15.90
< >

1 1 1 1 1 1

Similar Product

< >

1 1 1 1 1 1

Details

Febuxostat

Uses

Zurig is used in the treatment of gout.

How it Works

Zurig reduces the production of uric acid in your body, uric acid accumulation can cause gout. Zurig blocks the enzyme xanthine oxidase involved in the synthesis of uric acid which then lowers the blood uric acid levels.

Common Side effects

Some of the potential side effects of Zurig can include the symptoms below;

Headache,
Nausea,
Skin rash,
Edema,
Increased liver enzymes,
Diarrhoea

Customer Reviews

Rated: 5.0 / 5 based on 2 customer reviews.

Zurig

Posted by Ady on Dec 23, 2017 Verified Purchase

Good product,I took it for many years

Note: buy-pharma.md does not imply any medical claims from this review.


Zurich works!

Posted by Jeffrey on Oct 25, 2017 Verified Purchase

Excellent item...replaces uloric for much savings...thanks!

Note: buy-pharma.md does not imply any medical claims from this review.