Eugynin L

Eugynin L is used for the treatment of dysfunctional uterine bleeding irregular menstrual flow. Eugynin L works to relieve uterine spasms and pain and also regulates menstrual flow.

Eugynin L

Ashok/ Dashmool/ Lodhra/ Guduchi/ Khadir/ Yashtinadhu/ Udumbar Twak/ Sariva/ Devdaru/ Nagkesar/ Shatavari/ Mishreya/ Pippali/ Musta/ Jatamansi/ Daruharidra/ Khus/ Dalchini/ Lavang/ Yashad Bhasma/ Bang Bhasma/ Hirakasees

Eugynin L

10

Gufic Bioscience

Tablets

Ashok 450 mg / Dashmool 450 mg / Lodhra 200 mg / Guduchi 200 mg / Khadir 200 mg / Yashtinadhu 100 mg / Udumbar Twak 100 mg / Sariva 75 mg / Devdaru 75 mg / Nagkesar 50 mg / Shatavari 150 mg / Mishreya 50 mg / Pippali 15 mg / Musta 10 mg / Jatamansi 5.0 mg / Daruharidra 5.0 mg / Khus 5.0 mg / Dalchini 1.5 mg / Lavang 1.0 mg / Yashad Bhasma 50 mg / Bang Bhasma 25 mg / Hirakasees 25 mg

Popular Products