Glucoryl-M, Glimepiride/ Metformin
 • Glucoryl-M, Glimepiride/ Metformin
 • ๆ ผๅˆ—็พŽ่„ฒ/ไบŒ็”ฒๅŒ่ƒ ็‰‡

Buy Rapamycin, Afinitor, Sirolimus, Everolimus, Tacrolimus, Metformin, Glutathione Injection

My Cart:

0 item(s) - $0.00
You have no items in your shopping cart.

0

All product prices are in US dollars.

Glucoryl-M, Glimepiride/ Metformin

Glucoryl-M is used for the treatment of diabetes.  is an anti-diabetic medicine that works by increasing the amount of insulin released by the pancreas to lower blood glucose levels. Glucoryl-M also works to lower the glucose production in the liver

US Brand Name Glucoryl-M
Generic Name Glimepiride/ Metformin
Other Brand Name Glucoryl-M
Packing 15
Manufacturer Alkem Laboratories
Form Tablet (SR)
Strength Glimepiride 1mg/ Metformin 500mg, Glimepiride 2mg/ Metformin 500mg

Out of Stock. Please contact us for Availability.
More Views
 • Glucoryl-M, Glimepiride and Metformin 1mg composition
 • Glucoryl-M, Glimepiride and Metformin 1mg tablets
 • Glucoryl-M, Glimepiride and Metformin 1mg tablets back
 • Glucoryl-M, Glimepiride 2mg and Metformin 500mg
 • Glucoryl-M, Glimepiride 2mg and Metformin 500mg manufacturer
 • Glucoryl-M, Glimepiride 2mg and Metformin 500mg tablets
 • Glucoryl-M, Glimepiride 2mg and Metformin 500mg tablets back

Similar Product

 • Glimetop M, Glimepiride/ Metformin

  Glimetop M, Glimepiride/ Metformin

  Generic Name: Glimepiride/ Metformin
  Form: Tablets
  Strength: Glimepiride 1mg/ Metformin 500mg, Glimepiride 2mg/ Metformin 500mg
  Out of Stock.
 • Jubiglim M, Glimepiride/ Metformin

  Jubiglim M, Glimepiride/ Metformin

  Generic Name: Glimepiride/ Metformin
  Form: Tablets
  Strength: Glimepiride 1mg/ Metformin 500mg, Glimepiride 2mg/ Metformin 500mg, Glimepiride 1mg/ Metformin 1000mg, Glimepiride 2mg/ Metformin 1000mg
  Out of Stock.
 • Jubiglim Trio, Glimepiride/ Metformin/ Pioglitazone

  Jubiglim Trio, Glimepiride/ Metformin/ Pioglitazone

  Generic Name: Glimepiride/ Metformin/ Pioglitazone
  Form: Tablets
  Strength: Glimepiride 2mg/ Metformin 500mg/ Pioglitazone 15mg
  Out of Stock.
 • Gepride M, Glimepiride/Metformin

  Gepride M, Glimepiride/Metformin

  Generic Name:Glimepiride/Metformin
  Form:Tablet
  Strength:Glimepiride 0.5mg/ Metformin 500mg, Glimepiride 1mg/ Metformin 500mg, Glimepiride 2mg/ Metformin 500mg, Glimepiride 3mg/ Metformin 850mg
  Out of Stock.
 • GLIMP MP , Glimepiride/ Metformin/ Pioglitazone

  GLIMP MP , Glimepiride/ Metformin/ Pioglitazone

  Generic Name: Glimepiride/ Metformin/ Pioglitazone
  Form: Tablets
  Strength: Glimepiride 1mg/ Metformin 500mg/ Pioglitazone 7.5mg, Glimepiride 2mg/ Metformin 500mg/ Pioglitazone 15mg
  Out of Stock.
 • Geminor M Forte, Glimepiride/ Metformin

  Geminor M Forte, Glimepiride/ Metformin

  Generic Name:Glimepiride/ Metformin
  Form:Sustained Release Tablet
  Strength:Glimepiride 1mg/ Metformin 1000mg, Glimepiride 2mg/ Metformin 1000mg, Glimepiride 3mg/ Metformin 1000mg, Glimepiride 4mg/ Metformin 1000mg
  Out of Stock.
< >

1 1 1 1 1 1

Details

Metformin

Uses

Metformin is used in the treatment of type 2 diabetes.

How it Works

Metformin helps in allowing the body to make full use of the reduced amount of Insulin that occurs in type 2 diabetes patients. Insulin occurs naturally in the body's pancreas which helps to control the level of glucose(Sugars) in your blood, insufficient or inaffective insulin results in the condition called diabetes mellitus. Metformin helps in treatment of the type 2 diabetes.

Common Side effects

Patients who take Metformin may suffer from such side effects; Headache,
Bloating,
Flushing,
Changes in the nails,
Altered taste,
Abdominal pain,
Diarrhoea,
Loss of appetite,
A metallic taste in the mouth,
Nausea,
Vomiting

Glimepirideใ€€

Uses

Glimepiride is used in the treatment of type 2 diabetes (diabetes mellitus)

How it Works

Glimepiride works by increasing the amount of insulin released by the pancreas. Insulin helps to control the levels of Glucose (Sugar) in your blood. Insufficient or ineffective insulin causes type 2 diabetes. Glimepiride works when diet and exercise alone fail to control abnormally high levels of blood sugar.

Common Side effects

Patients who take Glimepiride may suffer from such side effects;

Hypoglycemia (Low blood sugar level),
Nausea,
Headache,
Dizziness,
Anemia and other blood disorders,
Blurred vision,
Diarrhea,
Dizziness,
Headache,
Itching,
Liver problems and jaundice,
Muscle weakness,
Nausea,
Sensitivity to light,
Skin rash and eruptions,
Stomach and intestinal pain,
Vomiting.