Home / Heart

Heart

Clavix, Clopidogrel 75 mg, 150 mg, 300 mg
$9.50-$10.80
Monit, Isosorbide Mononitrate 10 mg, 20 mg, 30 mg, 60 mg
$2.90-$5.60
Exenta, Eplerenone 25 mg, 50 mg
$12.13-$22.66
XM-Beta, Metoprolol Succinate 25 mg, 50 mg
$2.51-$3.68
Metfirst XL, Metoprolol Succinate 25 mg, 50 mg
$2.57-$3.89
Clofirst, Clopidogrel 75 mg, 150 mg
$7.00-$9.00