Prazimec Oral Paste
 • Prazimec Oral Paste
 • 伊维菌素/ε™»ε˜§ε•Ά ε£ζœθ†

Buy Rapamycin, Afinitor, Sirolimus, Everolimus, Tacrolimus, Metformin, Glutathione Injection

My Cart:

0 item(s) - $0.00
You have no items in your shopping cart.

0

All product prices are in US dollars.

Prazimec Oral Paste

Prazimec Oral Paste for Horses (Ivermectin/Pyrantel) is prescribed to treat and manage internal parasites, such as tapeworms, lungworms, bots, etc.
US Brand Name Generic Equimax
Generic Name Ivermectin/ Pyrantel
Other Brand Name Prazimec
Packing 6.42g
Manufacturer Cipla
Form Oral Paste
Strength Ivermectin 18.7mg/ Pyrantel 140.3mg
Country India

 • Ivermectin 18.7 mg / Pyrantel 140.3 mg Oral Paste 6.42 g $20.49
Out of Stock. Please contact us for Availability.

Similar Product

 • Strongheart Plus Chewable

  Strongheart Plus Chewable

  Generic Name:Ivermectin/ Pyrantel
  Form:Chewable Tablet
  Strength:(Small Dog) Ivermectin 68mcg/ Pyrantel 57mg, (Medium Dog) Ivermectin 136mcg/ Pyrantel 114mg, (Large Dog) Ivermectin 272mcg/ Pyrantel 227mg
  $13.00-$32.90
 • Heartcare Plus Chewable for Dogs

  Heartcare Plus Chewable for Dogs

  Generic Name:Ivermectin/ Pyrantel Pamoate
  Form:Chewable Tablet
  Strength:Ivermectin 68mcg/ Pyrantel Pamoate57mg, Ivermectin 136mcg/ Pyrantel Pamoate114mg,Ivermectin 272mcg/ Pyrantel Pamoate 227mg
  $14.10-$32.94
  Out of Stock.
 • Ivermectin/ Pyrantel

  Ivermectin/ Pyrantel

  Generic Name:Ivermectin/ Pyrantel
  Form:Oral Paste
  Strength:Ivermectin 18.7mg/ Pyrantel 140.3mg
  $20.49
  Out of Stock.
 • Strongheart Chewable

  Strongheart Chewable

  Generic Name:Ivermectin/ Pyrantel Pamoate
  Form:Tablet
  Strength:68mcg+57mg, 136mcg+114mg, 272mcg+227mg
  $9.72-$23.16
  Out of Stock.
 • Ivermectin/ Pyrantel Pamoate

  Ivermectin/ Pyrantel Pamoate

  Generic Name:Ivermectin/ Pyrantel Pamoate
  Form:Tablet
  Strength:68mcg+57mg, 136mcg+114mg, 272mcg+227mg
  $14.10
 • Kiwof Hart Chewable Tab

  Kiwof Hart Chewable Tab

  Generic Name:Ivermectin & Pyrantel Chewable
  Form:Chewable Tablet
  Strength:(Small dogs) Ivermectin 68mg/ Pyrantel 57mg, (Medium dogs) Ivermectin 136mg/ Pyrantel 114mg, (Large dogs) Ivermectin 272mg/ Pyrantel 227mg
  $7.00-$15.65
< >

1 1 1 1 1 1

Details

Ivermectin

Uses

Ivermectin is used in the treatment of certain parasitic roundworm infections, heartworm disease, and hookworm infections.

How it Works

Ivermectin works by destroying the worm larvae in the beginning stages before it gets to mature. Ivermectin is used as a long term treatment to prevent infection and also eliminate any current infections. Ivermectin can also be effective for preventing intestinal infections caused by hookworms or roundworms

Common Side effects

Patients who take Ivermectin may suffer from such side effects;

Diarrhea or vomiting,
Excessive weight loss,
Loss of appetite,
Dilated pupils,
Tremors or convulsions,

Pyrantel Pamoate

Uses

Pyrantel Pamoate is used in the treatment of parasitic worm infections

How it Works

Pyrantel Pamoate works by releasing neurotransmitters that paralyze the parasite`s peripheral nervous system, this then kills them and prevents the parasites from spreading further.

Common Side effects

Patients who take Pyrantel Pamoate may suffer from such side effects;

Headache,
Dizziness,
Nausea,
Hair loss,
Vomiting,
Abnormal liver function tests,
Fever,
Abdominal pain,
Vertigo