Dostinex
 • Dostinex
 • ε‘ιΊ¦θ§’ζž— 片

Buy Rapamycin, Afinitor, Sirolimus, Everolimus, Tacrolimus, Metformin, Glutathione Injection

My Cart:

0 item(s) - $0.00
You have no items in your shopping cart.

0

All product prices are in US dollars.
Dostinex (Cabergoline) is a dopamine receptor agonist prescribed for the treatment of hyperprolactinemia. In women, it can help treat inconsistent breast milk production, missed periods, etc. In men, it can help treat decreased sexual desire, enlarged breast, etc.
US Brand Name Dostinex
Generic Name Cabergoline
Other Brand Name Dostinex
Packing 8
Manufacturer Pfizer
Form Tablet
Strength 0.5mg
Country Italy, Turkey

 • 8 tabs 0.5mg $27.92
Available online
More Views
 • Dostinex box information
 • Dostinex, Cabergoline, bottle front presentation
 • Dostinex
 • Dostinex, Cabergoline, box front presentation
 • Dostinex, Cabergoline, bottle

Customers also bought

 • Tadalafil

  Tadalafil

  Generic Name:Tadalafil
  Form:Tablet, Soft Tablet, Oral Jelly
  Strength:2.5mg, 5mg, 20mg
  $19.90-$159.00
 • Sildenafil

  Sildenafil

  Generic Name:Sildenafil Citrate
  Form:Tablet, Soft Tablet, Jelly
  Strength:25mg, 50mg, 100mg
  $13.70-$119.00
 • Doxycycline

  Doxycycline

  Generic Name:Doxycycline
  Form:Capsule, Tablets
  Strength:100 mg
  $3.90
 • Letrozole

  Letrozole

  Generic Name:Letrozole
  Form:Tablet
  Strength:2.5 mg
  $19.90-$29.50
 • Super P Force, Sildenafil /Dapoxetine

  Super P Force, Sildenafil /Dapoxetine

  Generic Name:Sildenafil /Dapoxetine
  Form:Tablet
  Strength:Sildenafil 50mg/ Dapoxetine 30mg, Sildenafil 100mg/ Dapoxetine 60mg
  $11.96-$14.80
 • Viraday, Emtricitabine/ Tenofovir Disoproxil Fumarate/ Efavirenz

  Viraday, Emtricitabine/ Tenofovir Disoproxil Fumarate/ Efavirenz

  Generic Name:Emtricitabine/ Tenofovir Disoproxil Fumarate/ Efavirenz
  Form:Tablet
  Strength:Emtricitabine 200mg/ Tenofovir Disoproxil Fumarate 300mg/ Efavirenz 600mg
  $99.00
< >

1 1 1 1 1 1

Similar Product

 • Cabergoline

  Cabergoline

  Generic Name:Cabergoline
  Form:Tablet
  Strength:0.25mg, 0.5mg
  $15.20-$33.40
 • Cabaser

  Cabaser

  Generic Name:Cabergoline
  Form:Tablet
  Strength:1mg 2mg
  $33.80
 • Cabgolin, Cabergoline

  Cabgolin, Cabergoline

  Generic Name:Cabergoline
  Form:Tablet
  Strength:0.25mg, 0.5 mg
  $15.20-$31.20
 • TTCab, Cabergoline

  TTCab, Cabergoline

  Generic Name:Cabergoline
  Form:Tablet
  Strength:0.5mg
  $20.62
< >

1 1 1 1

Details

Cabergoline

Uses

Dostinex is prescribed for a number of different medical conditions such as, treatment of inconsistent breast milk production, treatment for prolactinoma(non-cancerous swelling in the pituitary gland) which causes infertility, breast changes, and headaches. Dostinex is used to treat sexual problems, and bone loss (in women who are not breast-feeding or men). Dostinex is also used to treat Parkinson's disease.

How it Works

Dostinex works by preventing the production of a chemical called prolactin which is involved in a number of processes within the body, including milk production after childbirth. Dostinex therefore helps in constant breast milk production when it is needed. Dostinex works by reducing the production of prolactin and helps in the long-term treatment of people with high levels of prolactin(People with Prolactinomas) which causes swelling in the pituitary gland, this directly causes symptoms such as infertility, breast changes, and headaches. Dostinex also helps in the treatment of Parkinson's disease. Dostinex increases and encourages the release of Dopamine which is used by the brain, brain cells normally pass messages that control the muscles of the body, down nerves in the spinal cord by producing a chemical called dopamine. Damaged cells cant produce dopamine thus directly causing nerve messages to become slow or stop, this causes parkinsons disease which is then treated by Dostinex which helps in the release of Dopamine and ease the symptoms.

Common Side effects

Patients who take Dostinex may suffer from such side effects;

Nausea,
Vomiting,
Heartburn,
Constipation,
Dizziness,
Breast pain,
Painful menstrual periods,
Burning,
Numbness,
Tingling in the arms,hands, legs, or feet
Breathlessness,
Headache,
Fainting,
Vaginal inflammation,
Sleepiness,
Orthostatic hypotension (sudden lowering of blood pressure on standing),
Nasal congestion,
Dyspepsia,
Fatigue,
Angina pectoris,
Hallucination,
Diarrhoea,
Vertigo,
Sleep disturbance,
Confusion,
Peripheral edema,
Gastritis,
Nose bleed,
Increased libido

Customer Reviews

Rated: 5.0 / 5 based on 2 customer reviews.

Works

Posted by Kitch on Apr 10, 2019 Verified Purchase

Good quality

Note: buy-pharma.md does not imply any medical claims from this review.


Good

Posted by Ghamgo on Sep 10, 2018 Verified Purchase

You can trust

Note: buy-pharma.md does not imply any medical claims from this review.