Misoprostol
 • Misoprostol
 • η±³η΄’ε‰εˆ—ι†‡η‰‡

Buy Rapamycin, Afinitor, Sirolimus, Everolimus, Tacrolimus, Metformin, Glutathione Injection

My Cart:

0 item(s) - $0.00
You have no items in your shopping cart.

0

All product prices are in US dollars.
Misoprostol is prescribed to help prevent gastric ulcers in individuals being treated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs, including aspirin.
US Brand Name Cytotec 100mcg
Generic Name Misoprostol
Other Brand Name Misoprost
Packing 4, 8
Manufacturer Cipla
Form Tablets
Strength 100mcg, 200mcg
Country India

 • 8 tabs 200 mcg $16.00
 • 10 tabs 200mcg (brand: Cytoheal) $20.00
Available online
More Views
 • Misoprost, Generic Cytotec, Misoprostol 100 Mcg Tablet (Cipla) Blister Pack Behind
 • Misoprost, Generic Cytotec, Misoprostol 100 Mcg Tablet (Cipla) Box Warning
 • Misoprost, Generic Cytotec, Misoprostol 200 mcg
 • Misoprost, Generic Cytotec, Misoprostol 200 mcg box
 • Misoprost, Generic Cytotec, Misoprostol 200 mcg box information
 • Misoprost, Generic Cytotec, Misoprostol 200 mcg tablet
 • Misoprost, Generic Cytotec, Misoprostol 200 mcg information sheet 2

Customers also bought

 • Methotrexate

  Methotrexate

  Generic Name:Methotrexate
  Form:Tablet
  Strength:2.5 mg, 7.5 mg
  $3.90-$8.90
 • Mifepristone

  Mifepristone

  Generic Name:Mifepristone
  Form: Tablet
  Strength: 200 mg
  $47.70
  Out of Stock.
 • Betamethasone Dipropionate

  Betamethasone Dipropionate

  Generic Name:Betamethasone Dipropionate
  Form:Cream
  Strength:0.05%
  $5.90
 • Careprost

  Careprost

  Generic Name:Bimatoprost
  Form:Opthalmic Eye Solution
  Strength:0.03%
  $1.50-$15.40
 • Methylergometrine

  Methylergometrine

  Generic Name:Methylergometrine
  Form:Tablets
  Strength:0.125mg
  $8.70
 • Pyridoxine/ Doxylamine Succinate

  Pyridoxine/ Doxylamine Succinate

  Generic Name:Pyridoxine/ Doxylamine Succinate
  Form:Tablet
  Strength:Pyridoxine 10mg/ Doxylamine Succinate 10mg, Pyridoxine 20mg/ Doxylamine Succinate 20mg
  $12.96-$15.90
< >

1 1 1 1 1 1

Similar Product

 • Cytotec

  Cytotec

  Generic Name: Misoprostol
  Form: Tablet
  Strength: 200mg
  $22.12
  Out of Stock.
 • MTP Kit/ A-Kare

  MTP Kit/ A-Kare

  Generic Name: Mifepristone/ Misoprostol
  Form: Tablet
  Strength: 1 tablet of Mifepristone 200 mg ,4 tablets of Misoprostol 200 mcg
  $47.00
  Out of Stock.
 • Misoprost, Misoprostol

  Misoprost, Misoprostol

  Generic Name:Misoprostol
  Form:Tablets
  Strength:100mcg, 200mcg
  $10.32-$16.00
 • Cytoheal, Misoprostol

  Cytoheal, Misoprostol

  Generic Name:Misoprostol
  Form:Tablet
  Strength:200mg
  $20.00
< >

1 1 1 1

Details

Misoprostol

Uses

Misoprostol is used in medical abortion, labor induction and post-delivery bleeding.

How it Works

Misoprostol increases contractions of the uterus to cause abortion or to help labour induction. It can also prevent post-delivery bleeding due to poor contraction of the uterus by helping to increase the muscle contraction in the uterus to stop bleeding.

Common Side effects

Patients who take Misoprostol may suffer from such side effects;

Nausea,
Vomiting,
Diarrhoea,
Constipation,
Uterine bleeding,
Infection following abortion,
Uterine cramps

Introduction

Misoprostol is a very helpful drug, used to treat the major and minor issue of ulcer problem that is formed in the intestines and stomach. This drug is mainly taken by people who are already taking medicines to treat problems such as arthritis. The chance of getting ulcers in these people increases to a higher extent.

Use

People, who are using non steroidal drugs to cure the arthritis problem, mainly suffer from stomach ulcers. This drug helps in maintaining the inner lining that is present in the stomach and intestines. The formation or maintenance of this thin line will help to get rid of the formation of ulcers.
The secretion of acid in the stomach can also be controlled by the use of this drug. Excessive formation of acid is avoided and hence the case of heartburn and ulcers are also avoided to a greater extent.

Dosage and administration

It is available in 100mcg and 200mcg form. It should not be chewed and should be taken directly as per the prescription. The higher dose of this drug can be referred as per the health condition. It should not be consumed more than four times during a day. It must be used after taking the meals. Don’t take it with an empty stomach.
A regular intake of the medicine will revert back with satisfied results. The formation of stomach ulcers will be reduced. Pregnant women must be careful while using it. Women undergoing menstrual cycle must use this drug during fourth day of their period.

Warning

Misoprostol is advised to be taken only with proper prescription from the reputed physician. Pregnant women should always avoid using this drug as it can create serious complications. There is a chance of giving birth to baby with birth defects.

Important Precautions

Any sort of complications, whether minor or major should be immediately taken into account and must be informed to the doctor.

Side effects

All types of drugs are associated with minor to major side effects. Intake of this drug may or may not pose any side effects to the patient. A few people have experienced side effects such as stomach pain, constipation and headache issue. Formation of more gas in the stomach can also be experienced. The case of indigestion can also come into picture. If blood comes during vomiting or passing stools, it should be immediately brought to the consideration of the physician.

Customer Reviews

Rated: 5.0 / 5 based on 7 customer reviews.

Great service, quality products

Posted by Kimball on Jul 30, 2018 Verified Purchase

Robert provides great service, quick response time, clear instructions and quality products in just the formulation and packaging I need.

Note: buy-pharma.md does not imply any medical claims from this review.


Great Product

Posted by Bouie on Jan 6, 2018 Verified Purchase

Product works as stated, fast and easy shipping

Note: buy-pharma.md does not imply any medical claims from this review.


great service, quality product

Posted by Kimball on Dec 26, 2017 Verified Purchase

Buy Pharma provides prompt reliable service and quality product. Quick response to questions. Secure checkout. I highly recommend.

Note: buy-pharma.md does not imply any medical claims from this review.


Perfect transaction

Posted by Jay on Dec 10, 2015 Verified Purchase

About 11 days to Eastern US, product did the trick perfectly and customer support was very good with communication.

Note: buy-pharma.md does not imply any medical claims from this review.


GREAT PRODUCT!

Posted by JAZMIN on Mar 15, 2015 Verified Purchase

This is a great product I've tried this and got the promised results!!!

Note: buy-pharma.md does not imply any medical claims from this review.


THE REAL DEAL

Posted by JAZMIN on Mar 15, 2015 Verified Purchase

This product worked out great for me just as it was supposed to, if you have any doubts about this product being fake, don't, it is the real deal it helped me so much with my situation, I would definitely recommend this to others!!!

Note: buy-pharma.md does not imply any medical claims from this review.


FIRST TIME BUYER

Posted by JAZMIN on Mar 15, 2015 Verified Purchase

I ordered from the site on Feb.15th I got my package a couple weeks later as promised, the medicine was legit meaning it was the real deal, it did everything it is advertised for I am very happy with my order from buy-pharma! I would order from them again, I would definitely recommend this site to others. Thank you buy-pharma you guys helped me so much I got exactly what I wanted.

Note: buy-pharma.md does not imply any medical claims from this review.