Rozavel, Rosuvastatin
 • Rozavel, Rosuvastatin
 • ็‘ž่ˆ’ไผไป–ๆฑ€ ็‰‡

Buy Rapamycin, Afinitor, Sirolimus, Everolimus, Tacrolimus, Metformin, Glutathione Injection

My Cart:

0 item(s) - $0.00
You have no items in your shopping cart.

0

All product prices are in US dollars.

Rozavel, Rosuvastatin

Rozavel is a lipid-lowering medication which is used for the treatment of high cholesterol. Rozavel works to block the enzyme HMG-CoA-reductase which is responsible for the production of cholesterol. HMG-CoA-reductase lowers the bad cholesterol levels and increases the good cholesterol levels.
US Brand Name Rozavel
Generic Name Rosuvastatin
Other Brand Name Rozavel
Packing 10
Manufacturer Sun Pharma
Form Tablets
Strength 5mg, 10mg, 20mg, 40mg
Country India

 • 10 tab 5mg $8.20
 • 10 tab 10mg $11.30
 • 10 tab 20mg $18.89
 • 10 tab 40mg $30.30
Available online

Customers also bought

 • Tamsulosin

  Tamsulosin

  Generic Name:Tamsulosin Hydrochloride
  Form:Capsule
  Strength:0.2 mg, 0.4 mg
  $20.70-$24.50
 • Levofloxacin

  Levofloxacin

  Generic Name:Levofloxacin
  Form:Tablet
  Strength:750 mg, 500 mg, 250 mg
  $4.90-$8.90
 • Tadalafil

  Tadalafil

  Generic Name:Tadalafil
  Form:Tablet, Chewable Tablet
  Strength:2.5mg, 5mg
  $5.92-$27.30
< >

1 1 1

Similar Product

 • Rosuvastatin

  Rosuvastatin

  Generic Name:Rosuvastatin, Rosuvastatin
  Form:Tablet
  Strength:5mg, 10mg, 20mg, 40mg
  $23.70-$87.00
 • Crestor

  Crestor

  Generic Name:Rosuvastatin
  Form:Tablet
  Strength:10mg, 20mg
  $15.70-$83.70
 • Rosave D, Rosuvastatin/ Vitamin D3

  Rosave D, Rosuvastatin/ Vitamin D3

  Generic Name:Rosuvastatin/ Vitamin D3
  Form:Tablet
  Strength:Rosuvastatin 5mg/ Vitamin D3 1000IU, Rosuvastatin 10mg/ Vitamin D3 1000IU, Rosuvastatin 20mg/ Vitamin D3 1000IU
  $10.10-$21.06
 • Jubira, Rosuvastatin

  Jubira, Rosuvastatin

  Generic Name: Rosuvastatin
  Form: Tablets
  Strength: 5mg, 10mg, 20mg, 40mg
  $8.20-$30.30
 • Jubira F, Fenofibrate/ Rosuvastatin

  Jubira F, Fenofibrate/ Rosuvastatin

  Generic Name:Fenofibrate/ Rosuvastatin
  Form:Tablets
  Strength:Fenofibrate 160mg/ Rosuvastatin 5mg, Fenofibrate 160mg/ Rosuvastatin 10mg
  $8.50-$11.70
 • Jubira Plus, Rosuvastatin/ Aspirin

  Jubira Plus, Rosuvastatin/ Aspirin

  Generic Name: Rosuvastatin/ Aspirin
  Form: Tablets
  Strength: Rosuvastatin 10mg/ Aspirin 75mg
  $11.70
< >

1 1 1 1 1 1

Details

Rosuvastatin

Uses

Rozavel is used in the treatment of increased triglycerides levels in blood and increased cholesterol levels in blood.

How it Works

Rozavel is known as a statin or HMG-CoA reductase inhibitor. Rozavel regulates the amount of cholesterol and other lipids made by the body. Rozavel works by blocking the action of a the enzyme called HMG-CoA reductase which the body needs to make cholesterol. This lowers the level of cholesterol and directly lowers the risk of heart and blood vessel disease.

Common Side effects

Patients who take Rozavel may suffer from such side effects;

Musculoskeletal pain,
Dyspepsia,
Nasopharyngitis,
Increased liver enzymes,
Increased creatine phosphokinase (CPK) level in blood,
Diarrhoea,
Flatulence,
Constipation,
Allergic reaction,
Headache,
Nausea,
Joint swelling,
Increased glucose level in blood