Himalaya Liv.52 for Liver
 • Himalaya Liv.52 for Liver
 • ι˜Ώθ‚²ε ι™€θ‚θ„ι…ζ–Ή 片

Buy Rapamycin, Afinitor, Sirolimus, Everolimus, Tacrolimus, Metformin, Glutathione Injection

My Cart:

0 item(s) - $0.00
You have no items in your shopping cart.

0

All product prices are in US dollars.

Himalaya Liv.52 for Liver

Liv.52 for Liver is a cat or dog supplement that works to restore damaged lover and also other liver related illnesses.
US Brand Name Himalaya Liv.52 for Liver
Generic Name Ayurvedic formulation for Liver
Other Brand Name Himalaya Liv.52 for Liver
Packing 100
Manufacturer Himalaya
Form Tablet, Capsule
Strength Himsra (Capparis spinosa) 65mg, Kasani (Cichorium intybus) 65mg, Mandur bhasma 33mg, Kakamachi (Solanum nigrum) 32mg, Arjuna (Terminalia arjuna) 32mg, Kasamarda (Cassia occidentalis) 16mg, Biranjasipha (Achillea millefolium) 16mg, Jhavuka (Tamarix gallica) 16m
Country India

 • LIV. 52 100 Tabs $4.08
Out of Stock. Please contact us for Availability.

Similar Product

 • Himalaya Picrolax

  Himalaya Picrolax

  Generic Name:Katuka (Picrorhiza kurroa)
  Form:Capsule
  Strength:150mg
  $17.04
 • Himalaya Menosan

  Himalaya Menosan

  Generic Name:Ashoka Tree (Ashoka)/ Asparagus (Shatavari)/ Licorice (Yashtimadhu)
  Form:Tablet
  Strength:Ashoka (Saraca indica) 130mg, Shatavari (Asparagus racemosus) 110mg, Kukkutandatvak bhasma 125mg, Zahar mohra bhasma 125mg, Haritaki (Terminalia chebula) 110mg, Bala (Sida cordifolia) 105mg, Yashtimadhu (Glycyrrhiza glabra) 100mg, Mandukaparni (Centella asiatica) 50mg
  $11.46
 • Himalaya Liv.52 HB

  Himalaya Liv.52 HB

  Generic Name:Nut Grass (Musta)/ Umbrella's Edge (Nagaramustaka)
  Form:Capsule
  Strength:Mustaka(Cu[eris rptimdis) 125mg, Nagaramustaka(Cyperus scariosus) 125mg
  $13.29
 • Himalaya Lukol

  Himalaya Lukol

  Generic Name:Fire Flame Bush (Dhataki)/ Asparagus (Shatavari)/ Spreading Hogweed (Punarnava)
  Form:Tablet
  Strength:Dhataki (Woodfordia fruticosDhataki (Woodfordia fruticosa) 80mg, Kokilaksha (Hygrophila auriculata Syn. Asteracantha longifolia) 80mg, Shatavari (Asparagus racemosus) 80mg, Sarpagandha (Rauwolfia serpentina) 40mg, Punarnava (Boerhaavia diffusa) 20mg, Vasaka (Adhatoda zeylanica) 20mg, Puga (Areca catechu) 40mg, Jatiphalam (Myristica fragrans) 32mg, Ela (Elettaria cardamomum) 22mg, Nagkesara (Mesua ferrea) 22mg, Jeeraka (Cuminum cyminum) 20mg, Chandana (Santalum album) 20mg, Shilajeet (Purified) 18mg, Praval bhasma 14mg, Bilva (Aegle marmelos) 10mg, Sunthi (Zingiber officinale) 10mg, Triphala 10mg, Maricha (Piper nigrum) 10mg, Hyamaraka (Wrightia tinctoria) 10mg, Guggulu (Commiphora wightii) 10mg, Loh bhasma 10mg, Trivang 10mg, Palasa (Butea frondosa Syn. B.monosperma) 8mga) 80mg, Kokilaksha (Hygrophila auriculata Syn. Asteracantha longifolia) 80mg, Shatavari (Asparagus racemosus) 80mg, Sarpagandha (Rauwolfia serpentina) 40mg, Punarnava (Boerhaavia diffusa) 20mg, Vasaka (Adhatoda zeylanica) 20mg, Puga (Areca catechu) 40mg, Jatiphalam (Myristica fragrans) 32mg, Ela (Elettaria cardamomum) 22mg, Nagkesara (Mesua ferrea) 22mg, Jeeraka (Cuminum cyminum) 20mg, Chandana (Santalum album) 20mg, Shilajeet (Purified) 18mg, Praval bhasma 14mg, Bilva (Aegle marmelos) 10mg, Sunthi (Zingiber officinale) 10mg, Triphala 10mg, Maricha (Piper nigrum) 10mg, Hyamaraka (Wrightia tinctoria) 10mg, Guggulu (Commiphora wightii) 10mg, Loh bhasma 10mg, Trivang 10mg, Palasa (Butea frondosa Syn. B.monosperma) 8mg
  $5.79
 • Himalaya Liv.52 DS for Liver

  Himalaya Liv.52 DS for Liver

  Generic Name:Capparis spinosa/ Cichorium intybus/ Mandur bhasma/ Solanum nigrum/ Terminalia arjuna/ Cassia occidentalis/ Achillea millefolium/ Tamarix gallica
  Form:Tablet
  Strength:Himsra (Capparis spinosa) 130mg/ Kasani (Cichorium intybus) 130mg/ Mandur bhasma 66mg/ Kakamachi (Solanum nigrum) 64mg/ Arjuna (Terminalia arjuna) 64mg/ Kasamarda (Cassia occidentalis) 32mg/ Biranjasipha (Achillea millefolium) 32mg/ Jhavuka (Tamarix gallica) 32mg/ Himsra (Capparis spinosa) 68mg/ Kasani (Cichorium intybus) 68mg/ Kakamachi (Solanum nigrum) 32mg/ Arjuna (Terminalia arjuna) 32mg/ Kasamarda (Cassia occidentalis) 16mg/ Biranjasipha (Achillea millefolium) 16mg/ Jhavuka (Tamarix gallica) 16mg
  $5.79
 • Himalaya Oxitard Natural Antioxidant

  Himalaya Oxitard Natural Antioxidant

  Generic Name:Amra/ Mango/ Amalaki/ Indian Gooseberry
  Form:Capsule
  Strength:Amra (Mangifera indica) 94mg, Ashvagandha (Withania somnifera) 71mg, Garijara (Daucus carota) 47mg, Yashtimadhu (Glycyrrhiza glabra) 29mg, Draksha (Vitis vinifera) 12mg, Amalaki (Emblica officinalis) 141mg, Lavanga (Syzygium aromaticum) 29mg, Yashada bhasma 2.5mg, Godhuma (Triticum sativum) 6.5mg
  $4.23
< >

1 1 1 1 1 1