Laxopeg Powder, Polyethylene Glycol 3350
  • Laxopeg Powder, Polyethylene Glycol 3350
  • ่šไน™ไบŒ้†‡3350 ็ฒ‰ๆœซ

Buy Rapamycin, Afinitor, Sirolimus, Everolimus, Tacrolimus, Metformin, Glutathione Injection

My Cart:

0 item(s) - $0.00
You have no items in your shopping cart.

0

All product prices are in US dollars.

Laxopeg Powder, Polyethylene Glycol 3350

Laxopeg Powder is used for the treatment of constipation. Laxopeg Powder works by retaining water in the bowels and keeps the stool soft which allows it to be easily released. Laxopeg Powder is also used before certain medical procedures to empty the bowels.
US Brand Name Laxopeg Sachet
Generic Name Polyethylene Glycol 3350
Other Brand Name Laxopeg Sachet
Packing 1
Manufacturer Fourrts India Laboratories
Form Sachet
Strength Polyethylene Glycol 3350 17gm

  • Polyethylene Glycol 3350 17gm $2.77
Available online

Similar Product

< >

1 1 1 1 1 1

Details

Polyethelene Glycol

Uses

Polyethylene Glycol is used in the treatment of constipation and it is also used in intestine preparation before any surgery.

How it Works

Polyethylene Glycol is known as an osmotic laxative. Polyethylene Glycol works by softening the stool and increasing the frequency of bowel movements by retaining water in the stool.

Common Side effects

Patients who take Laxopeg Powderใ€€may suffer from such side effects;

Dehydration,
Urticaria,
Abdominal bloating,
Abdominal cramp,
Nausea,
Diarrhoea