Etoricoxib
 • Etoricoxib
 • δΎζ‰˜θ€ƒζ˜”η‰‡

Buy Rapamycin, Afinitor, Sirolimus, Everolimus, Tacrolimus, Metformin, Glutathione Injection

My Cart:

0 item(s) - $0.00
You have no items in your shopping cart.

0

All product prices are in US dollars.
Etoricoxib may be prescribed to manage the signs and symptoms of osteoarthritis or rheumatoid arthritis, alleviate chronic musculoskeletal pain, etc.
US Brand Name Arcoxia
Generic Name Etoricoxib
Other Brand Name Etoshine, Intacoxia
Packing 10
Manufacturer Ranbaxy, Sun Pharma
Form Tablet
Strength 60 mg, 120 mg
Country India

 • 30 tabs 60 mg $14.70
 • 30 tabs 120 mg $26.70
 • 30 tabs 90 mg $20.70
Available online
More Views
 • Etoshine, Generic Arcoxia, Etoricoxib 90 blister pack
 • Intacoxia, Generic Arcoxia, Etoricoxib 60 mg
 • Intacoxia, Generic Arcoxia, Etoricoxib 60 mg box
 • Intacoxia, Generic Arcoxia, Etoricoxib 60 mg box information
 • Intacoxia, Generic Arcoxia, Etoricoxib 60 mg tablet
 • Intacoxia, Generic Arcoxia, Etoricoxib 60 mg packaging information
 • Etozox, Generic Arcoxia, Etoricoxib 120 mg
 • Etozox, Generic Arcoxia, Etoricoxib 120 mg box
 • Etozox, Generic Arcoxia, Etoricoxib 120 mg composition
 • Etozox, Generic Arcoxia, Etoricoxib 120 mg cipla
 • Etozox, Generic Arcoxia, Etoricoxib 120 mg packaging
 • Etozox, Generic Arcoxia, Etoricoxib 120 mg tablet
 • Nucoxia 60, Generic Arcoxia, Etoricoxib, 60 mg, Tablet
 • Nucoxia 60, Generic Arcoxia, Etoricoxib, 60 mg, Box
 • Nucoxia 60, Generic Arcoxia, Etoricoxib, 60 mg, Box description
 • Nucoxia 60, Generic Arcoxia, Etoricoxib, 60 mg, Strip
 • Nucoxia 60, Generic Arcoxia, Etoricoxib, 60 mg, Strip description
 • Coxib-120, Generic Arcoxia, Etoricoxib, 120 mg, Tablet
 • Coxib-120, Generic Arcoxia, Etoricoxib, 120 mg, Box
 • Coxib-120, Generic Arcoxia, Etoricoxib, 120 mg, Box description
 • Coxib-120, Generic Arcoxia, Etoricoxib, 120 mg, Micro Labs manufacturer
 • Coxib-120, Generic Arcoxia, Etoricoxib, 120 mg, Strip
 • Coxib-120, Generic Arcoxia, Etoricoxib, 120 mg, Strip description
 • Nucoxia 120, Generic Arcoxia, Etoricoxib 120mg, Strip
 • Nucoxia 120, Generic Arcoxia, Etoricoxib 120mg, Strip description
 • Nucoxia, Generic Arcoxia, Etoricoxib 90mg
 • Nucoxia, Generic Arcoxia, Etoricoxib 90mg Tablet
 • Nucoxia, Generic Arcoxia, Etoricoxib 90mg Zydus Cadila
 • Etoricoxib, Generic Arcoxia, 90 Mg Tablet (Sun Pharma)
 • Nucoxia, Etoricoxib, 60 mg tablet
 • Nucoxia, Etoricoxib, 60 mg packaging information
 • Nucoxia, Etoricoxib, 60 mg box
 • Nucoxia, Etoricoxib, 60 mg box information
 • Nucoxia 120, Generic Arcoxia, Etoricoxib, 120 mg
 • Nucoxia 120, Generic Arcoxia, Etoricoxib, 120 mg box
 • Nucoxia 120, Generic Arcoxia, Etoricoxib, 120 mg tablet
 • Nucoxia 120, Generic Arcoxia, Etoricoxib, 120 mg blister pack

Customers also bought

 • Tadalafil

  Tadalafil

  Generic Name:Tadalafil
  Form:Tablet, Soft Tablet, Oral Jelly
  Strength:2.5mg, 5mg, 20mg
  $19.90-$159.00
 • Levothyroxine Sodium

  Levothyroxine Sodium

  Generic Name:LevoThyroxine Sodium
  Form:Tablet
  Strength:25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg, 100 mcg, 125 mcg, 150 mcg
  $8.00-$21.00
 • Prednisolone

  Prednisolone

  Generic Name:Prednisolone
  Form:Tablet, Dispersible Tablet
  Strength:5 mg, 20 mg, 40 mg
  $9.50-$32.50
 • Suhagra Sildenafil

  Suhagra Sildenafil

  Generic Name:Sildenafil
  Form:tablet
  Strength:25 mg, 50 mg, 100 mg
  $4.36-$5.56
 • Cardura

  Cardura

  Generic Name:Doxazosin
  Form:Tablet
  Strength:4mg
  $9.90
 • Bupron, Bupropion Hydrochloride Tablet

  Bupron, Bupropion Hydrochloride Tablet

  Generic Name:Bupropion Hydrochloride
  Form:Tablet (SR)
  Strength:150mg, 300mg
  $41.70-$42.00
< >

1 1 1 1 1 1

Similar Product

< >

1 1 1 1 1 1

Details

Etoricoxib

Uses

Etoricoxib is used as a pain reliever in osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, gout, arthralgia, myalgia, pain during menstruation and post operative pain.

How it Works

Etoricoxib is known as an Anti-inflammatory painkiller. Etoricoxib is also known as a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Etoricoxib works by easing pain and swelling causing inflammation. Etoricoxib works by blocking the effect cyclo-oxygenase-2 (COX-2) enzyme. This enzyme helps to make other chemicals, called prostaglandins, in the body. Some prostaglandins are produced at sites of injury or damage, and cause pain and inflammation. Etoricoxib works By blocking the effect of COX-2 enzymes, fewer prostaglandins are produced, which means pain and inflammation are eased.

Common Side effects

Some of the potential side effects of Etoricoxib can include the symptoms below;

Abdominal pain,
Palpitations,
Constipation,
Edema,
Diarrhoea,
Dyspepsia,
Nausea,
Vomiting,
Headache,
Heartburn,
Gastric,
Dizziness,
Increased blood pressure,
Flatulence.

Customer Reviews

Rated: 5.0 / 5 based on 1 customer reviews.

Works great

Posted by Vernay on Oct 31, 2019 Verified Purchase

This is a very effective anti-inflamatory and pain reliever

Note: buy-pharma.md does not imply any medical claims from this review.